tel+38 (044) 228-48-19   |   +38 (044) 501-78-73

Пропозиції АФЗУ щодо запровадження спрощеного оподаткування для ФГ (єдиного податку) для обговорення.

Пропозиції АФЗУ щодо запровадження спрощеного оподаткування для ФГ (єдиного податку)  для обговорення.

Доповнити Податковий Кодекс України :

       Статтю291.4. підпунктом 5

5) П’ята група – фермерські господарства з розміром земельних ділянок до 100 га у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, перший рік товаровиробництва вважати як авансовий.

       Доповнити ст.292  підпунктом  ст.292.2

Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку п’ятої групи

       Об’єктом оподаткування  є площа земельної ділянки - сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), що перебуває у власності або надана у користування фермерському господарству, у тому числі на умовах оренди.

       Базою оподаткування кількість га земельної ділянки сільськогосподарських угідь, що перебуває у власності або надана у користування фермерського господарства, у тому числі на умовах оренди.

       Доповнити ст.293 пунктом 293.10

       Ставкою податку для платників єдиного податку п’ятої групи є вартість 2 –х центнерів (200 кг) озимої пшениці 3 класу зафіксованої середньозваженої ціни з гектару сільськогосподарських угідь, що перебуває у власності або надана у користування фермерському господарству, у тому числі на умовах оренди.

       Встановлення вартості озимої пшениці 3 класу (ставки податку) покладено на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує аграрну політику (МінАПК ) і фіксується станом на 01 липня поточного року.

Доповнити ст.293 пунктом 293.10

       Платники податку самостійно обчислюють суму податку щороку за вартістю зерна минулого року і станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та за місце розташування земельної ділянки додаткову декларацію на поточний рік .

       Платники податку сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у I кварталі - 10 відсотків;  у II кварталі - 10 відсотків;

у III кварталі - 30 відсотків;  у IV кварталі - 50 відсотків.

       Платники податку перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

       Доповнити ст.297.1 пунктом 297.11

       Платники єдиного податку п’ятої групи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

податку на прибуток підприємств

податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої – пятої  групи 

податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України,

податку на майно в частині:

-         податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

-         ранспортного податку,

-         земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку пятої групи   для ведення сільськогосподарського товаровиробництва

екологічного податку;

військового збору;

рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку пятої  групи.

Наші рекламодавці