tel+38 (044) 228-48-19   |   +38 (044) 501-78-73

ПОРЯДОК проведення виборів Президента АФЗУ на ХХVІІІ з’їзді АФЗУ

Затверджено

 рішенням Ради АФЗУ від 5 грудня  2017 року

  1. Відповідно до пунктів 3.1 та 4.15. Статуту АФЗУ „Президентом може бути фіксований член АФЗУ, який сплачує членські внески та виконує статутні завдання АФЗУ.
Президент обирається З’їздом таємним голосуванням із членів Асоціації.
Кандидат на посаду Президента має бути фермером чи власником особистого селянського господарства з фермерським стажем не менш ніж 5 років. Кандидат на посаду Президента Асоціації повинен бути рекомендованим обласними АФЗ та мати досвід роботи на керівних посадах в Асоціації (районного та обласного рівнів).
Обраним Президентом вважається кандидат, який набрав більшу кількість голосів.
Президент виконує статутні функції на професійній основі або на громадських засадах.
Процес складання повноважень Президента відбувається на Звітно-виборному З’їзді Асоціації.
2. Висунення кандидата на посаду Президента АФЗУ здійснюється на районних та обласних конференціях АФЗ.
3. Висунення кандидатів на посаду Президента АФЗУ починається з 06 грудня 2017 року, а завершується терміном проведення обласних конференцій АФЗ, але не пізніше до 01 лютого 2018 р.
4. Після висунення обласною конференцією кандидат в Президенти АФЗУ до 1 лютого 2018 року подає у виконавчу дирекцію АФЗУ Програму діяльності Президента АФЗУ на 2018 – 2020 роки, власну автобіографію (в електронному форматі загальним обсягом не більше 5 тисяч друкованих символів), портретне фото (7 Х 9 см) для опублікування в газеті Вісник „Фермер України”.
        5. При виборах Президента АФЗУ враховується стан розбудови обласної АФЗ за кількістю фіксованих членів та розмір сплати членських внесків.

Наші рекламодавці