tel+38 (044) 228-48-19   |   +38 (044) 501-78-73

Що ми пропонуємо членам АФЗУ

cardЗгідно концепції запровадження фіксованого членства в АФЗУ досягнуто домовленості з рядом підприємств виробників сільськогосподарської техніки та обладнання на надання знижок при її купівлі членами Асоціації, які мають квиток встановленого зразку, тобто є фіксованими членами АФЗУ.

Робота по укладанню подібних угод з фінансовими, страховими та комерційними структурами продовжується, про що буде інформовано членів Асоціації додатково.

 

Здобутки АФЗУ

         

 

           АФЗУ створили самі фермери для свого захисту, для відстоювання своїх прав, вирішення фермерських проблем. 

         Тільки наївні думають, що „Хтось” повинен зробити для них життя кращим, подолати корупцію, змінити закони. Часто чути слова обурення і погрози: „От повернуться з фронту комбати і батальйони, тоді вони наведуть лад!”

         Мудрі фермери чітко розуміють, що комбатів з батальйонами не чути, профспілки шахтарів, таксистів, перевізників, чорнобильців будуть захищати лише себе, а не фермерів.

         І крім нас самих, об’єднаних в Асоціацію, ніхто не переймається фермерськими проблемами.

               Ми єдина громадська організація яка незалежно висловлює свою позицію. Оскільки Асоціацію фінансує не олігарх, не політична шляхта, а простий хлібороб – фермер. 

         Жодна громадська організація, крім АФЗУ, не відстоює інтереси фермерів. Лише АФЗУ переймається їх проблемами та бідами, оскільки вона була заснована самими фермерами для свого ж захисту. Оскільки держава тими чи іншими діями стримувала розвиток, а часто - і прямо перешкоджала нормальному існуванню фермерства. Формами діяльності АФЗУ у захисті фермерів були: звернення, прес-конференції, заяви до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засідання  спільних робочих груп з урядовцями, зустрічі з першими особами держави, масові мітинги, фермерські акції, пікетування Кабміну, Верховної Ради.

         Величезне значення у захисті прав фермерів мав той факт, що народним депутатом, головою Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин став фермер, Президент АФЗУ - Томич Іван Федорович, який всю свою діяльність спрямовував на вирішення проблем фермерів, сільгоспвиробників і всього українського села.  Хоча за всю новітню  історію України (понад 25 років) до складу Верховної Ради України були обрані декілька сот аграрників із них біля двох десятків фермерів і лише один із них самовіддано результативно боровся за права фермерів.

Завдяки фермеру у парламенті фермери та взагалі українське село отримало  здобутки, а саме:

      1. За авторством народного депутата І.Томича прийнято Закон України Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)” від 5 червня 2003 року за № 899 – ІV. Фундаментальний закон, який офіційно повернув українцям землю у приватну власність та став стратегією розбудови українського села від знедоленого кріпака до вільного селянина - власника. Завдяки цьому напрям аграрної/земельної реформи став незворотнім. Українські землі перейшли у власність громадян/селян на відміну від української промисловості, яку шулери вкрали у всього народу. Важливість цього підтвердилося часом – сьогоднішнім занепадом промисловості та збереження основного активу агро виробництва (землі) та надзвичайно перспективним майбутнім за умови правильної державної політики. 
2. За авторством народного депутата І.Томича прийнято Закон України Про фермерське господарство”, від 19 червня 2003 року № 973 – ІV.  В якому визначено діяльність фермерського господарства як прогресивної форми підприємницької діяльності у галузі сільського господарства України. Удосконалено інші положення, що сприяють господарській діяльності фермерських господарств, встановлено надання державної підтримки фермерським господарствам. А також визначено в статті 33 статус Асоціації фермерів та приватних землевласників України як представницького органу фермерських господарств.

3. За авторством народного депутата І.Томича прийнято Закон України „Про державну підтримку сільського господарства України” від 24  червня 2003 року № 1877 – ІV. В якому визначено основи державної аграрної політики, які унеможливлювали будь які кризи, цінові коливання, забезпечували продовольчу безпеку держави та гарантували стабільний розвиток сільськогосподарського виробництва. Його нехтування спричинило кризи в АПК.

4. Збереження права постійного користування фермерською землею. В умовах шаленого тиску на фермерів Асоціація фермерів не допустила скасування статусу постійного користування фермерських земель. Тоді Президент АФЗУ народний депутат І. Томич залучив 51 народного депутата до конституційного подання щодо визнання неконституційними норм Земельного кодексу які скасовували постійне користування фермерським землями. Залучив громадських діячів, народних депутатів до активної участі у судовому засіданні  Конституційного Суду. Внаслідок чого було прийнято Конституційним Судом України рішення згідно з яким було відновлено право фермерів користуватися землею, продовжувалось користування землями наданими фермерам у постійне користування.

 Багато фермерів зберегли землю і досі користуються цим правом, споживають здобутки АФЗУ - мають змогу поступово розпаювати її на всіх своїх підростаючих нащадків.

5. Асоціація фермерів є одним із засновників  Українського державного фонду підтримки фермерських господарств в 1991 році. Далі Асоціація успішно захистила Укрдержфонд від неодноразових спроб „переформатувати” та знищити взагалі.

А завдяки масовій фермерській акції в 2005 році вдалося збільшити в десятки разів розмір цільової державної допомоги фермерським господарствам через Укрдержфонд. В 2008 році фермери отримали  на безповоротній та поворотній основі 150 млн. грн.;

6. За прямої ініціативи народного депутата – фермера І. Томича  була розроблена і прийнята Державна цільова програми розвитку українського села на період до 2015 року затверджена Постановою КМУ від 19 вересня 2007 р. N 1158

Основна мета Програми – забезпечення життєздатності сільського

господарства, його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому

ринку, Прийняття Програми,  було обумовлено необхідністю вжиття невідкладних заходів для подолання негативних явищ у сільськогосподарській галузі, забезпечення розвитку сільських територій. гарантування продовольчої безпеки країни, збереження селянства як носія української ідентичності, культури і духовності. Всі селяни відчули і ми досі пам”ятаємо:

- виплату дотацій на 1 га посівів зернових та технічних

культур у 2008 і 2010 роках  1 015, 5 млн. грн. (тільки 23,2 відс. від прогнозного обсягу)

- державну підтримку розвитку виноградарства, садівництва та хмелярства – 1512,1 млн. грн. (1491,6 млн. грн. і 20,5 млн. грн.), що у 1,7 раза перевищує прогнозний обсяг (865,2 млн. гривень).

-  спеціальну дотацію з державного бюджету на тваринництво Виконання регіональних програм підтримки індивідуального житлового будівництва “Власний дім” у 2008 – 2011 роках забезпечено на 24,7 відс. прогнозного обсягу.

  - Регулярне безоплатне підвезення до місць навчання і додому дітей шкільного віку і педагогічних працівників у сільській місцевості (програма “Шкільний автобус”) забезпечено не в повному обсязі (у 2008– 2011 роках закуплено 791 шкільний автобус, або 48,3 відс. прогнозного обсягу).  Тощо....

7. За масовою участю фермерів проведені перші і поки єдині парламентські слухання „Сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин  в Україні” 22 вересня 2005 р. На яких вперше на такому високому рівні піднялися питання фермерів, землі, українського села. Результатом проведених слухань стало полегшення умов прийняття Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року та її фінансування з Державного Бюджету України.

8.  АФЗУ завжди вимагала державної підтримки для власників особистих селянських господарств, власників паїв. Для цього АФЗУ була одним із ініціаторів розробки і прийняття Закону України  „Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств” від 31.03.2016 р. Відбувся діаметральний поворот державної аграрної політики в напрямку створення умов для найменших суб’єктів господарювань на селі Який визнав статус сімейного фермерського господарства. Дав реальні можливості зупинити очевидні процеси руйнації села та зникнення селянства.

 9. Завдяки АФЗУ було недопущено грабіжницькій продаж української землі (сільськогосподарських земель) в 2002 – 2016 р.р. За ініціативою АФЗУ із громадських та політичних діячів, аграрних громадських організацій був створений Комітет захисту рідної землі, який став фундаментом народного спротиву грабунку країни. Масові фермерські та селянські акції не дозволили розміняти національне багатство на фарбовану бумагу.

10. За авторством народного депутата І.Томича прийнято Закони України Про особисте селянське господарство, „Про охорону земель”, „Про державний контроль за використанням та охороною земель” та понад 56 інших законів;

11. Одним із вагомих здобутків АФЗУ в 2017 році є прийняття Урядом „Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки” від 13.09.2017 р. це початок кардинальної зміни вектору державної аграрної політики в напрямку до малого фермера, землевласника.
      В розвиток цього в Державному Бюджеті на 2018 рік передбачається 1 млрд. грн. державної підтримки невеликим фермерам та сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам. Цим відкриваються великі перспективи новому поштовху у розвитку для масового фермерства в Україні. 
      Від фермерської організованості залежить отримання цих коштів НАСАМПЕРЕД працюючим фермерам - членам Асоціації, завдяки якій така допомога передбачається.

З початку 90 - х років (часу заснування організації) фермери активісти АФУ були учасниками розробки Закону України „Про селянське (фермерське) господарство” який вперше в історії визначав право українських селян/громадян на вільну працю на своїй землі.

А також фермери завжди вимагали від влади спрощеного оподаткування фермерам. І після масової фермерської акції в 1997 року перед Адміністрацією Президента почалась втілення вимог фермерів, активісти АФЗУ стали ініціатором і учасником робочих груп з розробки

- прийняття фіксованого сільськогосподарського податку для сільгоспвиробників 1998 р.  Результатом чого стали позитивні зміни - кількість фермерських земель за один рік збільшилась, як за попередні 10 років

         Пізніше, восени 2005 року АФЗУ провела масову акцію фермерів, які пікетували Верховну Раду з метою

- недопущення скасування фіксованого сільськогосподарського податку і введення загальної системи оподаткування для всіх сільгоспвиробників;

- Під тиском АФЗУ вдавалося:

- кожен рік підвищувати демпінгові закупівельні ціни на зерно в період жнив;

- не допустити підвищення ціни на мінеральні добрива;

- скасувати технічний огляд сільгосптехніки;

- не допустили запровадження санкцій за не оформлення сівозмін.

- припинити масове переслідування фермерів правоохоронними та контролюючими органами при розпаюванні землі та отриманні державної підтримки.

Може поки не все ще зроблено.

На потребу фермерів АФЗУ розробила законопроекти:

-         „Щодо набуття права власності на фермерські землі постійного користування” № 1874, № 8236 № 2067, 2065 які потребують фермерської підтримки для прийняття

-         „Про єдиний земельний податок” (потребує фермерської підтримки для внесення до Верховної Ради).

З метою організації збуту фермерської продукції за ініціативою АФЗУ в 2008 році була прийнята Державна програма підтримки сільськогосподарської обслуговуючої кооперації за перший рік якої було безкоштовно передано фермерським кооперативам в кожну область новий молоковоз та надано безповоротну  фінансову допомогу біля 1,5 млн.грн.  

 За підтримки хоча б десяти фермерів - депутатів українське фермерство досягло б європейських стандартів ще п’ять років тому і легко оминуло нинішню скруту.

Чи знають фермери іншу громадську організацію яка зробила більше або хоч стільки ж? Оцініть самі. Навіть одного із перелічених здобутків досить аби визнати історію Асоціації успішною, підтримувати і продовжувати її дії.

 

Що виборює АФЗУ:

 

 

-      Єдиний податок для фермерів, іншим с/г виробникам диференційований податок - від кількості земель.

 

-      Відсутність оподаткування для сімейних фермерських господарств (10 років або до 1 млн. грн. доходу в рік).

 

-      Передати у власність фермерам (їх спадкоємцям) землі постійного користування безкоштовно і в повному обсязі.

 

-      Землі державної власності надавати в користування тільки невеликим та середнім фермерським господарствам (до 300 га) та молодим спеціалістам і новоствореним ФГ.

 

-      Дозволити середнім та невеликим ФГ безмитне ввезення на територію України для власних потреб сільськогосподарської  та автомобільної техніки без права продажу 8 років.

 

-       Повернення ПДВ для ФГ, обов’язково для малих та середніх з площею до 500 га.

 

-      Простий механізм доступу до коштів. Наприклад: державна підтримка  на 1га....

 

-      Кредитування іноземними інституціями (МВФ тощо) спрямовувати прямо малим, середнім ФГ .

 

-      Національному Банку України надавати кредити під облікову ставку НБУ не банкам, а в економіку - безпосередньо фермерам без обмежень суми кредиту.

 

-      Звільнення від призову на строкову службу та мобілізацію членів фермеських господарств.

 

-      Звільнення ФГ від оподаткування виплат на благодійну допомогу, соціальній сфері тощо..

 

-      Надання пільгового оподаткування або додаткової державної підтримки фермерам Донецької та Луганської областей, які здійснюють свою діяльність у фронтовій зоні (20 - 30 км від лінії розмежування).

 

-      Припинення практики несправедливого розподілу Державного Бюджету АПК де найбагатші корпорації отримують майже всі кошти, а забезпечити державною підтримкою спочатку найменших сільгоспвиробників за принципом „чим менше господарство, тим більша підтримка”.

 

-      Приватизацію державних сільськогосподарських підприємств проводити задля передачі цих земель та майна для створення фермерських, сімейних фермерських господарств молодими громадянами.

 

Реквізити для сплати членських внесків:

 

Одержувач: ВГО „АФЗУ” ЄДРПОУ: 14289145

р/р   UA733052990000026000046211436 

в Печерській філії ПАТ КБ „Приватбанк” МФО: 300711

Призначення платежу

Членські внески від (Назва ФГ, район, область.

Обов”язково аби Ваш внесок був зарахований за Вами)

Наші рекламодавці