tel+38 (044) 228-48-19   |   +38 (044) 501-78-73

Пропозиції АФЗУ, щодо Закону №3295 "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

Асоціація фермерів та приватних землевласників України у 2020 році при прийнятті закону України №3295 "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів Україні щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції" у другому читанні підготувала пропозиції, значна частина яких була врахована аграрним комітетом Верховної Ради України та 5 листопада 2020 року закон №3295 був прийнятий Верховною Радою України.

     Наводимо ключові нововведення цього закону, які вперше в українському законодавстві визнають „пріоритетним наданням державної підтримки малим фермерським господарствам, у тому числі сімейним фермерським господарствам, які мають у власності та/або користуванні не більше 100 га земель сільськогосподарського призначення та річний дохід яких від реалізації продукції не перевищує 5 мільйонів гривень”, визнають на офіційному рівні діяльність особистих селянських господарств, як виробників сільськогосподарської продукції, яка буде включатись в офіційну статистику, забороняє стягувати з особистих селянських господарств податки та збори, окрім плати за землю, після внесення ними інформації про себе в Державний аграрний реєстр, ця інформація стає офіційною, при спілкуванні особистих селянських господарств з органами державної влади.

Закон України „Про державну підтримку сільського господарства України”:

Стаття 2-1. Принципи державної підтримки сільського господарства України

2-1.1. Принципами державної підтримки сільського господарства України є прозорість та публічність, прогнозованість та послідовність, справедливість та ефективність, цільове спрямування державної підтримки.

Цільове спрямування державної підтримки забезпечується пріоритетним наданням державної підтримки малим фермерським господарствам, у тому числі сімейним фермерським господарствам, які мають у власності та/або користуванні не більше 100 га земель сільськогосподарського призначення та річний дохід яких від реалізації продукції не перевищує 5 мільйонів гривень.

Стаття 2-2. Державний аграрний реєстр

2-2.1. Державний аграрний реєстр ведеться за рахунок коштів державного бюджету з метою комплексного інтегрування відомостей про виробників сільськогосподарської продукції, їхні майнові, земельні, екологічні, трудові, фінансово-кредитні та інші права і характеристики.

Державний аграрний реєстр ведеться шляхом добровільного внесення виробниками сільськогосподарської продукції достовірних відомостей про себе та відображення відповідних актуальних відомостей у Державному аграрному реєстрі в порядку його електронної інформаційної взаємодії з іншими державними реєстрами та кадастрами.

2-2.3. Ведення Державного аграрного реєстру здійснюється шляхом:

Виробники сільськогосподарської продукції мають право зареєструватися (самостійно або через центри надання адміністративних послуг) у Державному аграрному реєстрі та отримати доступ до особистого електронного кабінету та управління своїм профілем.

2-2.5. Інформація щодо внесених у Державний аграрний реєстр особистих селянських господарств, які не зареєстровані як фізична особа - підприємець або юридична особа:

не є підставою для стягнення з них податків та зборів, крім плати за землю;

використовується органами статистики як офіційна та включається в офіційну статистичну інформацію;

використовується як офіційна при отриманні документів дозвільного та іншого характеру від органів державного управління та органів державної влади.

Президент АФЗУ

Стрижак М.І.

Наші рекламодавці